China 2012 Photo

China 2012
Shanghai: Yu-Garden, Jadebuddha-Tempel
Provinz Jiangsu: Suzhou: Hanshan-Tempel, The Humble Administrator Garden, Zhouzhuang
Provinz Zhejiang: Hangzhou: Lingyin-Tempel, Westsee
 

 

china2012-pe-IMG_0047_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0053_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0253_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0298_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0337_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0343_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0354_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0524_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0737_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0806_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0843_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0931_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0934_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0939_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0952_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0963_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0970_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_0979_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1017-500px

 

china2012-pe-IMG_1070_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1072_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1139_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1141_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1175_JPG-500px

 

china2012-pe-IMG_1662_JPG-500px