China 2012
Shanghai: Yu-Garden, Jadebuddha-Tempel
Provinz Jiangsu: Suzhou: Hanshan-Tempel, The Humble Administrator Garden, Zhouzhuang
Provinz Zhejiang: Hangzhou: Lingyin-Tempel, Westsee

 

China 2012 Photo

stempel-rot-www1